Temat: Nasi nauczyciele.

Terminy konsultacji z rodzicami w II półroczu roku szk. 2016/2017

L.p. Nauczyciel Przedmiot Wych. Dzień - lekcja
       1     Adamska-Borek Aneta fizyka, informatyka   Po – 3
       2     Boniewski Kamil wf   Pi – 2
       3     Boniewski Lech informatyka   codziennie
       4     Burszewski Leszek wf   Pi - 7
       5     Jędrzejewska Ewa j. polski, j. rosyjski 1C Po – 2
       6     Kapczyńska Elżbieta matematyka 3A Cz – 7
       7     Kapczyńska Marta j. polski, rewalidacja, zaj. logopedyczne zk-k, świetlica   Pi – 6
       8     Konstantynowicz Sławomir historia, wos, EDB, świetlica 1B Wt – 4
       9     Małecka Beata j. polski   Cz – 1
     10    Matuszewski Michał wf   Po – 4
     11    Mikołajewska Małgorzata j. angielski   Cz – 2
     12    Misiurska Bożena chemia, świetlica   Cz – 4
     13    Nazar Elżbieta religia 2B Cz – 5
     14    Nowakowska Bożena rewalidacja   Wt – 3
     15    Pac Aneta matematyka, świetlica  3C Pi – 2
     16    Pyszniewska Bożena historia, wos, wdż, świetlica 3B Cz – 3
     17    Robakiewicz Marek geografia, świetlica 1A Pi – 3
     18    Skórska Anna pedagog   codziennie
     19    Turalska Joanna j. polski, j. rosyjski   Po – 3
     20    Wędrowska Grażyna matematyka, fizyka 2C Po – 6
     21    Wiśniewska Aldona muzyka, plastyka, zaj. techn. 2A  Cz – 6
     22    Wiśniewska Anna j. angielski   Śr – 5
     23    Woźniak Monika biologia, świetlica   Wt – 3